Výbory zastupitelstva

Finanční výbor

předsedkyně: Mgr. Václava Víšková
členové:

kontakt: viskova@veltrusy.cz

zápisy z jednání: 

Kontrolní a revizní výbor

předseda: Bc. Michal Koldinský
členové: 
kontakt: michal.koldinsky@veltrusy.cz
zápisy z jednání: