Hřbitov

Upozornění:

Dovolujeme si upozornit, že v průběhu roku 2018 bude probíhat obnova číselného označení hrobových míst.

V přední části hřbitova - před kaplí - budou čísla nahrazena novými tabulkami s označením oddělení a číslem hrobového místa, u zdi budou nové tabulky s označením oddělení a číslem hrobového místa.

V zadní části hřbitova - za kaplí - budou stávající tabulky s číslem hrobového místa opraveny a chybějící tabulky doplněny. Oddělení A - urnové hroby budou mít nové tabulky s označením oddělení a číslem hrobového místa.

Kontaktní osoba: 

  • Martina Pražáková

Tel. č. 315 781 143
e-mail: prazakova@veltrusy.cz

Provozní doba

Duben – říjen 7.00 – 20.00 hodin
Listopad – březen 8.00 – 17.00 hodin

Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle od 8:00 hod do 20:00 hod.

Poplatky z hrobů

Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá na 10 let. Ceny jsou schválené Zastupitelstvem města dne 26. 4. 2018.

Nájem 5,- Kč/m2/rok
Služby 25,- Kč/m2/rok
Celkem 30,- Kč/m2/rok

Ceník služeb:

Výkop hrobu k uložení rakve se zemřelým, vč. následného zasypání a prvotní úpravou hrobu
Příplatek za ztíženou manipulaci se zeminou (mrazy, sucha)
Hrob dětský
3.700,- Kč
1.000,- Kč
1.850,- Kč
Výkop prohloubeného hrobu k uložení rakve se zemřelým, vč. následného zasypání a prvotní úpravou hrobu
Příplatek za ztíženou manipulaci se zeminou (mrazy, sucha)
4.500,- Kč
 
1.000,-Kč
Otevření a uzavření hrobky pro pohřeb
1.200,-Kč
Otevření hrobu nebo hrobky pro exhumaci
600,-Kč
Otevření a uzavření velkou kdycí deskou pro uložení nebo vyjmutí urny
450,- Kč
Otevření a uzavření malou kdycí deskou pro uložení nebo vyjmutí urny
120,- Kč
Uložení urny do země nebo její vyjmutí za účasti pozůstalých
120,- Kč
Uložení urny do země nebo její vyjmutí bez účasti pozůstalých
Uložení nebo vyjmutí urny nájemcem hrobového místa
60,- Kč
60,- Kč
Uložení urny na dno hrobky nebo její vyjmutí 230,- Kč
Přesypání urny 150,- Kč
Exhumace nezetlelých ostatků 6.800,- Kč
Každá další exhumace v jednom hrobovém místě nezetlelých ostatků 2.900,- Kč
Exhumace zetlelých ostatků 4.400,- Kč
Každá další exhumace v jednom hrobovém místě zetlelých ostatků 1.100,- Kč
Úklid v hrobce (cena za 1 hodinu práce) 150,- Kč
Rozebrání rámu, naložení a uskladnění z důvodu pohřbu či odklizení po ukončení nájmu 600,- Kč
Dosypání hrobu po slehnutí zeminy 250,- Kč
Pronájem kaple ke smutečnímu rozloučení 1.500,- Kč

 

Formuláře: