Krizové řízení (kontakty IZS)

Krizové řízení města

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace území a státu.

Jak se zachovat při hlavních mimořádných událostech

Důležitá telefonní čísla:

Hasičský záchranný sbor 150
Záchranná služba 155
Záchranná služba Samaritáni ČR – dispečink 315 722 222
Městská policie 777 919 156, 777 919 157
Policie ČR 158
Tísňová linka 112
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou (po – pá: 6 – 22) 800 100 584