Znak města

Veltrusy obdržely znak při povýšení na město nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa I. z 19. 10. 1899; samotný diplom nese datum 1. 6. 1900. Jde tedy o historický znak, třebaže se řadí k těm nověji vzniklým. 

Nová úprava znaku dodržuje dnešní heraldická pravidla. Co se týče barevnosti, dolní pole s havranem je stříbrné, tzn. v heraldické terminologii bílé, stejně jako je tomu u českého dvouocasého lva v horní polovině. Tak to odpovídá heraldickému blasonu (popisu) v příslušném diplomu. Znak se obejde v novém pojetí bez arabesky. 

O použití znaku města je potřeba požádat na adrese informace@veltrusy.cz

Znak města ke stažení: