Sociální služby

Farní charita Neratovice

Občané města Veltrusy mohou po dohodě využívat služby, které poskytuje Farní charita Neratovice, např.:

  • domácí pečovatelské
  • zdravotní
  • asistenční
  • a jiné

http://neratovice.charita.cz

Tzv. terénní sociální práci zajišťují v rámci ORP Kralupy pracovnice MěÚ Kralupy:

http://www.mestokralupy.cz/mesto/socialni-sluzby/terenni-socialni-prace/

Kontakt:

e-mail: informace@veltrusy.cz
telefon: 317 070 291


Farní Charita Kralupy nad Vltavou

Na základě vzniklé spolupráce poskytuje Farní charita Kralupy nad Vltavou své služby ve městě Veltrusy.  Jedná se o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, která je určena rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Těmto rodinám je poskytováno odborné poradenství – sociální, právní, dluhové, psychoterapeutické, pedagogické a další možnosti podpory a aktivizace. Službu je možné využít krátkodobě při řešení akutních problémů nebo je možné navázat dlouhodobější spolupráci. Využití této služby je bezplatné a služba je vždy poskytována na základě dobrovolnosti. Cílem této služby je především podpora a pomoc, která povede ke zlepšení situace v rodině. Rodina bude dále schopná samostatně bez vnější pomoci zvládat každodenní situace a svým dětem bude dle svých možností schopná zajistit zdravé prostředí pro jejich výchovu, vzdělávání a rozvoj. Kromě již zmíněné pomoci jsou touto službou poskytovány nejrůznější zábavné a kulturní akce, které vedou k socializaci rodiny.

Kontakt:

Pavlína Záleská
Vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Farní Charita Kralupy nad Vltavou
Mobil: 606 613 016


Město mapuje v současné době zájem seniorů, lidí s postižením nebo zdravotními potížemi i dalších občanů o sociální služby, které by mohly v blízké době rozšířit nabídku služeb ve Veltrusích. 

Prosíme vás, abyste svými názory a připomínkami přispěli k příští podobě nabídky, která by mohla mnoha lidem ulehčit život nebo přispět v pozdním věku k tomu, aby mohli déle zůstat v domácím prostředí. Připomínáme, že sociální služby nejsou zdravotní pomocí a péčí. Dotazník najdete uvnitř Veltruských listů, na podatelně MěÚ (kde ho také vyplněný můžete odevzdat), nebo můžete vyplnit elektronickou verzi na internetu.

Předem děkujeme za všechny doručené dotazníky.