Kontakty

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELTRUSY
Palackého 9
277 46 Veltrusy

starosta: Mgr. Filip Volák
tel.: 315 781 187
email: starosta@veltrusy.cz

místostarostka: Mgr. Barbora Bělková
tel.: 724 181 120
email: mistostarosta@veltrusy.cz

místostarosta: Lukáš Kohout
mobil: 773 794 236
e-mail: lukas.kohout@veltrusy.cz

asistentka starosty: Nikola Formanová
tel.: 317 070 291
email: asistentka@veltrusy.cz

matrika, evidence obyvatel, hřbitovní agenda: Martina Pražáková
tel.: 315 781 143 email: prazakova@veltrusy.cz

fakturace: Dagmar Kyselá
tel.: 770 123 105
email: kysela@veltrusy.cz

účtárna: Marie Václavíková
tel.: 317 070 293
email: vaclavikova@veltrusy.cz

Czech Point, ověřování podpisů a listin, podatelna: Zuzana Šobová
tel.: 317 070 294
email: sobova@veltrusy.cz

Stavební úřad: 
vedoucí stavebního úřadu: Ing. Josef Košťál
tel.: 315 781 177
email: kostal@veltrusy.cz

referentka: Ing. Martina Hofmanová
tel.: 317 070 292
email: hofmanova@veltrusy.cz

Vedoucí technických služeb: Lukáš Kohout
tel.: 773 794 236
email: lukas.kohout@veltrusy.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Tomáš Sazeček
tel.: +420 739 587 712
email: tomas.sazecek@sms-sluzby.cz