Stavební úřad

Kontakt

Vedoucí stavebního úřadu: Ing. Josef Košťál

Vyřizování žádostí pro katastrální území: Veltrusy, Všestudy, Dušníky nad Vltavou, Hostín U Vojkovic

Referentka: Ing. Martina Hofmanová

Vyřizování žádostí pro katastrální území: Vojkovice u Kralup nad Vltavou, Křivousy, Bukol, Zlosyň

Co vás čeká během stavby

Formuláře

Žádost o výdání a rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Žádost o územní souhlas
Ohlášení stavby
Žádost o stavební povolení
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Oznámení o užívání stavby
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Oznámení změny v užívání stavby
Ohlášení odstranění
Prohlášení o odborném vedení a provádění stavby
Prohlášení o stavebním dozoru nad prováděním stavby
Žádost o vyjímku z obecných požadavků

Územní plán města Veltrusy:

  • textová část
  • výkresová část