Veřejné zakázky

Přístavba ZŠ Veltrusy – Stavební práce - opakované zadávací řízení (16. 4. 2024)

Přístavba ZŠ Veltrusy – Stavební práce

Přístavba ZŠ Veltrusy – Dokumentace pro provedení stavby

Výstavba chodníků v ulicích Opletalova a U Stadionu ve Veltrusích

Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy 2021

Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova

Komunitní centrum Veltrusy

Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve Veltrusích

Dokončení komunikací „Za kaplí“ ve Veltrusích

Lékařský dům Veltrusy

Obnova místní komunikace Hálkova ve městě Veltrusy

Stavební úpravy domu č.p. 187 a doplňových staveb k domu

Revitalizace odvodnění v Žižkově ulici

Moderní a otevřený úřad Veltrusy VZ003 (9. 8. 2018)

Moderní a otevřený úřad Veltrusy VZ002 (4. 4. 2018)

Dodávka požárního vozidla CAS II (12/2017)

Dodávka požárního vozidla CAS

Městský kamerový systém

Oddělený sběr BRKO ve Veltrusích

Obnova lipové aleje

Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy

Rekonstrukce chodníku v ulici Klicperova a Opletalova

Realizace přechodu v Palackého ulici

Zpracování Územního plánu Veltrusy

Oprava hřbitovní kaple

Zateplení budovy Mateřské školy Veltrusy