Sokol

Sokol vznikl proto, aby dal lidem všeho věku příležitost sportovat, setkávat se a pomáhat druhým, a o to se v TJ Sokol Veltrusy snažíme.

Kontakt:

TJ Sokol Veltrusy
adresa: Palackého 450 | 277 46 Veltrusy
 
IČ: 49 52 07 92
účet číslo: 107-7782320237 / 0100

Jsme tu pro všechny generace

Sokolovna je ve většině českých měst důležitým sportovním centrem a nejinak je tomu ve Veltrusích. Zdaleka neposkytuje zázemí pouze sportuchtivým zájemcům a dětem z místní ZŠ, dává prostor i kultuře – zejména v prostorách klubovny v patře, vybudované a spravované ASPV Veltrusy – a také nejmenším dětem prostřednictvím Rodinného centra Havránek v přízemí. To nabízí program čtyři dny v týdnu, díky němuž do budovy Sokola přitáhne každý týden desítky dětí s rodiči. Zhruba jednou či dvakrát do měsíce se v klubovně i nadále setkávají také starší členky a členové Sokola, kteří sem přicházejí zejména oslavit životní jubilea.
 
Prakticky každý den se v budově něco děje a to je dobře. Přesto jsou ještě v rozvrhu volná okénka, která je možné zaplnit (přesvědčit se můžete snadno v našem kalendáři, kde vidíte, jak je využita tělocvična i klubovna). Máte-li zájem či námět na další aktivitu, stačí si najít volný termín a domluvit se s členy výboru TJ Sokol Veltrusy. (Jak víme, podobně k využití nabízí také ASPV svou novou klubovnu v patře, která nabízí příjemné posezení s možností lehkého občerstvení díky barovému pultu a kuchyňce, samozřejmě po domluvě s členy výboru ASPV, kteří se o ni starají.)

Sokol Veltrusy vznikl v roce 1896

Sokol Veltrusy byl ustanoven v únoru 1896, tedy 34 let po vzniku Sokola. Tělocvičná jednota pražská (později Sokol Pražský) byla založena za účasti předních českých vlastenců 16. února 1862.
 
Na první valné hromadě TJ Sokol Veltrusy byl 1/3/1896 byl starostou zvolen br. MUDr. Josef Brejcha a místostarostou br. Šmelhaus, náčelníkem se stal br. Roman Reicher ze Zlosyně. Hned v dubnu 1896 se začalo se cvičením, a to v hostinci U Havlíků, současně byla nová jednota přijata do Podřipské župy.
 
Za dobrého počasí se cvičilo na hřišti, které bylo na pozemku hostinského Brtníka, tento pozemek nakonec Sokol Veltrusy získal a rozhodl se zde vybudovat sokolovnu. Veškeré náklady platili členové a jejich známí, peníze vybírali v obci. Sokolovnu pak postavili v roce 1937. Kromě cvičení zde bylo také kino a pořádaly se plesy a další akce.
 
Bohužel přišla okupace a v roce 1941 nacisté Sokol rozprášili. Po válce se sice organizace rychle vzpamatovala, ale nástup komunistů k moci převedl po roce 1948 veškeré sportovní aktivity pod sjednocenou tělovýchovu.

Aktuality spolku

Zatím nebyla publikována žádná aktualita spolku