Výstavní síň Ladislava Čepeláka

Výstavní síň Ladislava Čepeláka

Dne 6. května 2010 byla obřadní síň v budově Městského úřadu Veltrusy doplněna o druhou svou funkci – stala se PAMĚTNÍ SÍNÍ LADISLAVA ČEPELÁKA. Současně byla na budově odhalena pamětní deska, vytvořená ak. malířem MARTINEM FRINDEM. Brzy však se síň změnila v síň výstavní (VSLČ), protože její nevelká rozloha je dostačující pro pořádání výstav nebo komorních setkání a koncertů.

Zahajovací výstavou byla výstava grafiky LADISLAVA ČEPELÁKA, zahájená v den otevření. Prakticky ze všech období jeho díla vybral pro výstavu ukázky správce jeho pozůstalosti ing. Jan Čepelák, umělcův synovec.

VSLČ se záhy stala místem setkávání příznivců výtvarného umění s vystavujícími umělci a vernisáže nabyly charakteru příjemných podvečerů. Konají se obvykle ve čtvrtek v 17 hodin a výstavy trvají zpravidla 4 týdny. Na počátku roku bývají pravidelné přehlídky výtvorů žáků ZŠ Veltrusy, překvapující často zajímavými obrázky, plastikami nebo fotografiemi. Jejich autoři na vernisážích prožívají první své veřejné vystoupení i ocenění.

2011

K nedožitým osmdesátinám JIŘÍHO CORVINA zahájil  3. února výstavu jeho obrazů Petr Pithart. Malíř, jehož převážně krajinářská tvorba se váže k Slánsku a Lounsku, pracoval dlouhou dobu v tomto regionu společně s Ladislavem Čepelákem.

Dále se veřejnost mohla seznámit s obrazy mladého malíře JIŘÍHO PODHORSKÉHO, inspirované Paříží.  Je členem kralupské skupiny J, zahrnující několik desítek výtvarníků převážně Středočeského kraje, která v červnu vystavovala na samostatné skupinové výstavě.

Během prázdnin se mohla veřejnost seznámit s nápaditými fotografiemi, kresbami a kombinovanou technikou pražské skupiny CVAK.

V říjnu proběhl ve výstavní síni hudebně-literární večer věnovaný 110. výročí narození Jaroslava Seiferta a hned v listopadu se konala cestopisná beseda s Mgr. SOŇOU ČERMÁKOVOU, která poutavě přiblížila především všední život a tradice na indonéské Jávě.

2012

Po skončení VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ VELTRUSY byla 29. března otevřena expozice fotografií z cesty po Tchaj-wanu našeho spoluobčana pana JIŘÍHO ŠTRUNCE, která se zařadila mezi nejvíce navštívené akce tohoto druhu ve Veltrusích, nevyjímaje přítomnosti kamer kralupské televize.

Květen patřil poetickým a současně i razantnímu projevu obrazů z jižních a severních Čech VĚRY PODZIMKOVÉ, která našla ve Veltrusích nový domov. Současně byly vystaveny zajímavé fotografické struktury různých přírodních i umělých malířčiny dcery VĚRY KADLECOVÉ.

7. června představil černobílé fotografie s názvem „Jedna sto pětadvacetina vteřiny života“ PAVEL CIMPL. Fotograf tvrdí,, že „úspěchem je být neviditelný a být připraven na zmáčknutí“. Snímky dokazují navíc jeho osobitý smysl pro humor.

20. září zahájil svou výstavu autor s cizineckým jménem – PETR FRANKIE ENGST. Je to ale občan Odolena Vody, který má rád hudbu, hraje v country skupinách a kreslí a maluje hlavně známé muzikanty, portréty, ale i krajiny a trochu i abstrakce, a své obrazy podepisuje prostě FRANKIE.

13. prosince se ve VSLČ sešlo značné množství diváků, aby se účastnili vernisáže obrazů výtvarníka JANA CHARVÁTA, kterou zahájil sám autor zajímavou nečekanou světelnou a hudební performancí. Kolekce obrazů nesla dvojznačný název ZE MĚ Z NEBE.

2013

Nový rok byl opět ve znamení výstavy žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELTRUSY. Některé dětské práce byly porovnatelné s výtvory žáků uměleckých škol. Výstava byla zahájená vystoupením žáků a předáním cen Města Veltrusy, ředitelství ZŠ a sdružení výtvarníků „J“.

V dubnu jsme viděli výstavu KARLA KUŠKY, rodáka z Pardubic, který žije již řadu let v Odoleně Vodě. Od realismu vedla jeho cesta k abstraktnímu výrazu. Obrazy komentovala zajímavým způsobem paní Marcela Kušková, malířova žena. Přednesem písně O. Hilmery doplnila vernisáž paní Jitka Lísková.

O měsíc později byly veřejnosti představeny výtvarné práce dvou autorů, a to maxifotografie profesora LEONA LIBORA LACINY a oleje Mgr. JIŘÍHO KNÍŽÁKA. Knížákovy obrazy jsou expresivně realistické – lesy, louky, stromořadí, krajina, jakou mají lidé rádi, o čemž svědčí i to, že některé obrázky už byly zamluvené. Vystavující fotograf, bohužel předčasně zesnulý, nám poskytl zajímavé dojmy z cest po světě.

V sobotu 8. června se konala vernisáž obrazů akademického malíře JOSEFA KOSEJKA (1910-1988), dlouholetého veltruského občana, zajímavého člověka, trochu i dobrodružného plavce a stavitele lodí.  Výstavu iniciovali a uspořádali spolužáci malířovy dcery.

Ve čtvrtek 18. července byla otevřena výstava obrazů JITKY SYTAŘOVÉ, v nichž se zabývá hledáním svého místa ve světě, zobrazuje složité kompozice se skrytými symboly lidského žití stejně jako plošné obrazy ptáků.

Hned po prázdninách 5. září se konala výstav obrazů pana IVO LÍSKA, který se přiznal, že začal kreslit a malovat už když vykonával vojenskou prezenční službu. Záliba přešla v celoživotní koníček. Přesvědčili jsme se, jak může zaujatý a tvořivý amatér dosáhnout zajímavých výsledků.

Večer věnovaný životu, dílu a vzpomínkám na OLDŘICHA HILMERU uspořádala 3. října paní Ing. JITKA LÍSKOVÁ. Účastníky vernisáže provedla zasvěceným výkladem a detaily o životě umělce a za doprovodu prof. Lubynecké zazpívala řadu Hilmerových písní.

7. listopadu se naplnila VSLČ k zahájení už druhé výstavy fotografií JIŘÍHO ŠTRUNCE, tentokrát byla obsahem věnována lesům, vodám, stezkám, vrcholkům a skalám Šumavy.

Již podruhé se ve VSLČ objevil mladý indonéský výtvarník KOKOK SURATMOKO. Poprvé v říjnu 2011 při promítání fotografií z rodné země Indonésie. Tentokrát v prosinci visely v Čepelákově síni Suratmokovy obrazy. Zajímavé portréty dětí, postavy bájných tvorů a zvířat, ale také známých tváří umělců či politiků.

2014

Ve čtvrtek 6. února byla zahájena další školní výstava, tentokrát nazvaná VÝTVARKA – PRÁCE ŽÁKŮ ZŠ VELTRUSY. Byla doplněna několika obrázky dětí ze slovenského přátelského města Poltáru, 20 km vzdáleného od Lučence. Na výstavě se objevily i videoprojekce, na nichž si kroužky tvůrců zkoušely animovat filmy.

Ve čtvrtek 3. dubna se konala první letošní jarní vernisáž obrazů a grafických prací akad. malířky MARKÉTY PROKOPOVÉ. Svou barevností jsou velice příhodným protějškem k všudypřítomné jarní barevnosti přírody. Výstava s názvem KAM JDU... ANEB HLEDÁNÍ představila soubor výtvarných děl, záměrně na štítcích nepojmenovaných. Divák mohl sám hledat zákruty cesty lidského života, jeho smyslu, počátku a konce.

Na přelomu jara a léta od 5. června vystavovala své obrazy malířka exotického uměleckého jména SARMÉ. Její obrazy připomínají snové či dokonce halucinační představy. Odpovídajícím byl i název celého souboru – „Sněním k realitě“. Autorka žije v Kralupech nad Vltavou.

Začaly prázdniny a ve čtvrtek 3. července jsme mohli spatřit výstavu fotografa-malíře PAVLA NOVOTNÉHO. Svými snímky zachycuje nesmírně zvětšené detaily skleněných předmětů – váz, mís, plastik. Připomínají mikroskopické pohledy do nitra hmoty, nebo jindy třeba hlubinné vesmírné fotografie pořízené orbitálními teleskopy. 

Ve čtvrtek 4. září nás na svou vernisáž pozvala IVANA CHARVÁTOVÁ. Od dětství ráda maluje obrázky, ilustruje, kreslí, přesto ale její profesní vývoj směřoval úplně jinam. Ale po letech si začala uskutečňovat sny z mládí, začala „opravdu“ kreslit i malovat, a konečně tedy uspořádala svou „PRVNÍ VÝSTAVU“ - jak ji nazvala. Malířka určitě ale nebude vystavovat naposled.

16. října po slavnostním odhalení PAMĚTNÍ DESKY NA DOMĚ RODINY LADISLAVA ČEPELÁKA (umělec by se v tomto roce dožil 90. let), byla zahájena výstava jeho grafiky z 80. a 90. let minulého stol. O osobnosti Ladislava Čepeláka hovořili jeho bývalí studenti – akademičtí malíři doc. Ivan Špirk, doc. Magda­lena Vovsová a Vladimír Suchánek. Odpoledne 8. listopadu se konala tzv. komen­tovaná prohlídka, při níž sezná­mil Ivan Špirk návštěvníky s gra­fickými technikami, používanými Čepelákem.

2015

8. ledna se sešli příznivci výtvarného umění na vernisáži tak trochu neobvyklých obrazů. Jednalo se o DŘEVOMALBY TOMÁŠE ZÁBORCE. Slánský výtvarník představil obrazy na dřevěném podkladu s využitím různých zářezů, vrypů a dlabání.

12. února představil své CELOŽIVOTNÍ DÍLO restaurátor gotické a barokní plastiky BOHUMIL ZEMÁNEK. Na dokumentárních fotografiích bylo možné sledovat názorně stav před, během a po restaurování dřevěné plastiky. Vernisáž byla ještě doplněna promítnutím filmu o práci pana Zemánka „Navrácený život“, který vyrobila v r. 1992 Česká televize.

V podvečer 26. března se VSLČ změnila v nekonečnou oblohu, hýřící modří, bělobou a dalšími někdy i temnými barevnými odstíny. Výstavní síň hostila VELTRUSKOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU, která vystavila práce svých žáků.

7. května byla otevřena další výstava – FOTOGRAFIE Z VELTRUS Z KVĚTNA 1945, zajímavá tím, že byly vystaveny snímky pořízené před 70 lety panem MARCELEM PEŠKEM a zveřejněné poprvé právě na této výstavě. Byly vytvořeny na kinofilmu a malé negativy restaurovali Josef Hebr a Jarina Šimůnková.

Ještě před letními prázdninami 13. června uspořádali opět bývalí žáci výstavu obrazů svých dvou učitelů - MILENY DOLEŽALOVÉ a JANA MACHÁČKA. Výstava byla realizována díky paní Mgr. Mileně Klepáčové, která zapůjčila práce své matky, a pana Vlastimila Macháčka, který obrazy z pozůstalosti svého otce bývalým žákům věnoval.

10. září bylo možné zhlédnout OBRAZY TEREZY TILAJCSIKOVÉ, tvořené netypickým způsobem: jsou sprejované přes šablony, které ručně vyřezává skalpelem.

ELIŠKA VONDROVÁ, studentka kralupského gymnázia, představila své obrazy 3. prosince. Překvapila vyzrálým projevem výtvarným a talentem i hudebním. Buď ji v budoucnu potkáme jako akademickou malířku, anebo možná jako lékařku. Přejeme jí úspěch!

2016

V lednu proběhla vernisáž dětských prací o představách, jak by mohl vypadat parčík u ZŠ a MŠ. Akce probíhá v rámci projektu „Místo, kde žijeme“, do kterého se úspěšně zapojilo RC Havránek.

Počátkem března (3. 3. 2016) se uskutečnila v plné síni velice povedená vernisáž výstavy prací žáků ZŠ „Čarovný les“, která nabídla velice rozmanitou a tajemnou tvorbu veltruských talentů.

Kontakt

adresa: Palackého 9, Veltrusy 277 46
telefon: 317 070 291
e-mail: vystavy@veltrusy.cz

 

Karel Kuška
Karel Kuška
Josef Kosejk
Josef Kosejk
Libor Lacina a Jiří Knížák
Ivo Lísek
Ivo Lísek
Kokok Suratmoko
Kokok Suratmoko
Jitka Sytařová
Jitka Sytařová
Vernisáž kreseb dětí ZŠ
Vernisáž kreseb dětí ZŠ
Jiří Štrunc