Služby

Občanům je ve Veltrusích k dispozici poměrně široká nabídka služeb. Nachází se zde mateřská i základní škola, místní knihovna, lékaři, pošta, lékárna, rodinné centrum, několik obchodů a restaurací. Dále pod městem funguje např. městská policie, sběrné místo; podrobněji viz jednotlivé záložky.