POMOC UKRAJINĚ

Tato stránka shromažďuje informace týkající se pomoci Ukrajině a jejím občanům po napadení jejich země Ruskou federací 24. února 2022.

Informace pro občany Ukrajiny / Інформація для громадян України

 • +420 974 801 802 – Potřebujete informace nebo asistenci? / Вам потрібна інформація чи допомога? – infolinka Ministerstva vnitra
 • +420 226 288 400 – asistenční infolinka Středočeského kraje (po – pá 8 až 17 hod, so a ne 8 až 15 hod)

Aktuality

Obsah:

 1. Informace pro občan​y Ukrajiny
 2. Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU)
 3. Zdravotnictví
 4. Psychologická pomoc
 5. Sociální dávky a práce v ČR
 6. Veterinární správa
 7. Máte možnost nabídnout ubytování?
 8. Refundace za ubytování uprchlíků
 9. Chcete pomoci s odvozem uprchlíků jako jednotlivci?
 10. Chcete pomoci finančně?
 11. Nabídka pomoci všeho druhu - POMÁHEJ UKRAJINĚ
 12. STOJÍME ZA UKRAJINOU

Informace pro občan​y Ukrajiny

(Інформація для громадян України в Чехії у зв'язку з конфліктом в Україні)

Máte kontakt na ukrajinské občany, kteří žijí ve Veltrusích? Pokuste se zjistit jejich konkrétní potřeby a pomoci... Pokud potřebují informace, odkazujte je na stránku MV ČR, kde jsou informace i v ukrajinském jazyce: česky / український

Ukrajinští občané mají možnost přicestovat na území ČR bezvízově, a to na dobu v maximální délce 90 dní v jakémkoli 180denním období. Povinnost prokázat se antigenním či PCR testem byla dne 24. 2. 2022 zrušena.

Pro pobyt v ČR je nutné být zdravotně pojištěn, a to buď díky zaměstnavateli, tedy ze zákona z veřejného zdravotního pojištění, nebo musí mít zajištěno vlastní pojištění, které lze na dobu bezvízového pobytu sjednat i online.

Povinností každého cizince, který přijíždí do ČR, je se během tří dnů od příjezdu zaregistrovat na Policii ČR – na oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie, pokud jsou ubytování v soukromí (v případě ubytování v hotelech nebo jiných ubytovacích zařízeních tuto povinnost vyřizuje ubytovatel). Pokud nemají žádné zázemí, je několik možností:

 • Kontaktovat informační linku Ministerstva vnitra: 974 801 802
 • Kontaktovat krajskou informační linku: 226 288 400 (provozní doba od 30. dubna: po – pá 8 až 17 hodin, so a ne 8 až 15 hod)
 • Dostavit se na Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)

Pro příchozí rodiny (v tuto chvíli jen ženy a děti s ohledem na vyhlášenou mobilizaci a brannou povinnost) není vstup do azylového řízení optimálním řešením. Rychlejší a efektivnější je požádat o speciální dlouhodobé vízum, které bude vyřízeno na počkání, a navíc je možné hned požádat o povolení k zaměstnání a pracovat. Každý cizinec však má právo o azyl požádat.

Mimořádné úřední hodiny pro občany Ukrajiny, které jsou určeny pouze pro žadatele o speciální dlouhodobé vízum /
Графік роботи та спеціальні прийомні години для громадян України, які подають заявку на спеціальну довгострокову візу

Veškeré další procesy spojené s pobytem a případným pracovním povolením je třeba řešit přes Ministerstvo vnitra, které zřídilo i informační linku pro ukrajinské občany:

Zároveň jsou po celé České republice zřízena Centra pro podporu integrace cizinců, na která se můžete také obrátit. 

Středočeský kraj: Informace pro obce a české i ukrajinské občany v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny

Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU)

V centrech je k dispozici pomoc s registrací, ubytováním, zdravotním pojištěním, vyřízením speciálního dlouhodobého víza, prvotní psychologická či lékařská pomoc a také postup při hledání práce.

PRAHA

 • Budova bývalé Komerční banky ve Vysočanech, náměstí Organizace spojených národů 844/1, nedaleko stanice metra linky B – Vysočanská
 • provozní doba od 30. dubna: po – pá 8 až 19 hodin, so a ne 8 až 15 hodin

STŘEDOČESKÝ KRAJ

 • Kutná Hora - Kongresový sál GASKu v areálu Galerie Středočeského kraje, Kremnická 239/7
 • provozní doba od 30. dubna: po – pá 8 až 17 hodin, so a ne 8 až 15 hodin
 • mimo tuto dobu jsou příchozí uprchlíci ubytováni v nouzovém přístřeší, aby mohli projít odbavením v pracovní době

Zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo bezplatnou linku pro pomoc ukrajinským občanům se zdravotní péčí: +420 226 20 1221  (VOLBA 2)

Ve všech krajských nemocnicích budou mít akutní a bezodkladnou péči ukrajinští občané zdarma i bez účasti na veřejném pojištění. Jedná se o nemocnice: Kladno, Mladá Boleslav, Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín.

Zároveň se zapojili praktiční lékaři, kteří rovněž budou poskytovat péči zdarma. Informace jsou dostupné na: http://lekariproukrajinu.cz/

Zdravotnická záchranná služba na své infolince poskytuje i odborné rady ohledně zdravotního stavu, kam za vhodným lékařem či kde je nejbližší lékárna nebo nemocnice.

Spolky osob se zdravotním postižením nabízejí pomoc lidem se zdravotním postižením přicházejícím z Ukrajiny do ČR - v infoletáku najdete kontakty a také odkazy, kde najít informace v ukrajinštině.

Sociální dávky a práce v ČR

Veškeré informace jsou dostupné na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

V letácích naleznete informace (v češtině i ukrajinštině) s postupem ohledně zaměstnávání ukrajinských občanů prchajících před válkou. Pro vykonávání práce a získání pracovního povolení již musejí mít uprchlíci speciální dlouhodobé vízum. To je opravňuje i k čerpání několika sociálních dávek. Primárně jde o: 

 • příspěvek na živobytí,
 • doplatek na bydlení
 • mimořádnou okamžitou pomoc
 • příspěvek na bydlení.

Bez víza mohou dostat mimořádnou okamžitou pomoc jednorázově. Podrobnosti jsou dostupné na stránkách Úřadu práce.

Veterinární správa

Veterinární správa upravila podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která doprovázejí své majitele prchající před válkou do České republiky. Při vstupu psů, koček a fretek z Ukrajiny na území ČR nebude jako nutná podmínka vstupu vyžadováno označení zvířete mikročipem či tetováním, harmonizované veterinární osvědčení potvrzené tamním úředním veterinárním lékařem ani sérologické vyšetření na protilátky proti vzteklině. V případě nesplnění výše uvedeného platí ovšem povinná karanténa, prohlídka veterináře a předání formuláře o zvířeti Státní veterinární správě. Kompletní informace je dostupná v přiložených letácích v českém i ukrajinském jazyce.

Máte možnost nabídnout ubytování?

 • konkrétní nabídky ideálně hromadného typu se stravováním posílejte na email Správy uprchlických zařízení MV ubytovaniukrajina@suz.cz
 • s individuální možností ubytování kontaktujte infolinku Středočeského kraje: 226 288 400
 • nabídky ubytování je také možné zaslat písemně na email Krajského úřadu Středočeského kraje: pomocukrajine@kr-s.cz

​Napište kontakt na Vás jako poskytovatele, místo ubytování, kapacitu, a za jakých podmínek ubytování nabízíte.

Osoby prchající z oblastí válečného konfliktu vyvolaného ruskou invazí na svrchované území Ukrajiny odkazujte na služebny Policie České republiky případně na obecní úřady, kde je nasměrují na Správu uprchlických zařízení MV ČR.

Refundace za ubytování Ukrajinců

Komerční ubytovatelé (hotely, ubytovny atd.)

Důležité je, aby byli poskytovatelé zaneseni do databáze HUMPO. Registrace nabízených ubytovacích kapacit je podmínkou pro to, aby mohla být uzavřena smlouva mezi krajem a poskytovatelem (ubytovacím zařízením), a tím tak umožněno vyplacení stanoveného příspěvku (tedy vládou schválených maximálně 250 korun za osobu a noc) za poskytnuté ubytování.

Pokud již ubytovatelé poskytují své kapacity a nejsou zaregistrováni, mohou se registrovat pomocí tohoto formuláře. V případě zájmu poskytnout další kapacity pro ubytování rovněž platí registrace pomocí formuláře nebo zaslání nabídky s kontaktními údaji na: pomocukrajine@kr-s.cz či kacpu@sck.izscr.cz.

Krajská informační linka pro problematiku kompenzačních plateb za ubytování uprchlíků:

 • 800 710 710 (každý všední den od 8:00 do 15:00)  

Chcete pomoci s odvozem uprchlíků jako jednotlivci?

Prosíme, nevydávejte se na hranice na vlastní pěst, i tato pomoc má svůj organizovaný postup, aby byla účinná. Můžete se např. obrátit na platformu DriveForRefugees (je třeba respektovat pokyny). Paradoxně je v tuto chvíli na hranicích více lidí nabízejících odvoz, než uprchlíků (dle info ze soboty 26. 2. 2022, podvečer).

Chcete pomoci finančně?

Na rozcestníku www.darujme.cz naleznete prověřené sbírky.

Nabídka pomoci všeho druhu - POMÁHEJ UKRAJINĚ

Pro všechny, kdo chtějí pomáhat, spustil Člověk v tísni s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty portál pro párování nabídek a poptávek pomoci Pomáhej Ukrajině. Na ní se shromažďují informace o nabídce ubytování, materiální pomoci, tlumočení z ukrajinštiny a ruštiny, sociálního a právního poradenství či psychosociální podpory. Nevládní organizace pak budou nabídky zpracovávat a párovat s potřebami, o kterých samy vědí.

Stojíme za Ukrajinou

Pomáhat Ukrajině můžete mnoha způsoby. Rukama i hlavou, materiálně i finančně. Z terénu i z gauče. Vyberte si z mnoha možností, které jsme dali dohromady. A prověřili. #StandWithUkraine