Starosta a místostarostové

Mgr. Filip Volák - starosta

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geografie-biologie.  Během studií učil na Prvním obnoveném reálném gymnáziu v Praze, v letech 2002-2014 působil jako pedagog na Dvořákově gymnáziu a obchodní akademii, od roku 2007 jako ředitel Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s. V Zastupitelstvu města Veltrusy je od roku 2010, v prvním období zastával funkci předsedy kulturního výboru a vedoucího redakce Veltruských listů. Starostou byl zvolen v listopadu 2014. Je ženatý, má dvě děti a mezi jeho záliby patří např. hudba, příroda, cestování a sport.

Agendy starosty:

 • řízení příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ)
 • řízení městské policie
 • řízení jednotky sboru dobrovolných hasičů
 • územní plán (pověřený zastupitel) a strategické plánování
 • veřejné zakázky
 • chod městského úřadu
 • záštita nad provozem lékařského domu
 • koordinace dotačních projektů
 • garance přípravy rozpočtu města a jeho kontroly
 • sociální oblast
 • komunikace s ORP Kralupy, Sdružení místních samospráv ČR, Středočeským krajem, okolními obcemi, s NPÚ, s průmyslovými subjekty v regionu, dobrovolným svazkem obcí VKM, s MAS Kralupsko
 • rozvoj zelených ploch a hospodaření s vodou v obci
 • úkoly svěřené zastupitelstvem
 • další oblasti neuvedené níže

Mgr. Barbora Bělková - místostarostka (uvolněná)

Vystudovala učitelství angličtiny a němčiny, její pracovní aktivity se ale rozptýlily nakonec mezi grafický design a redaktorskou činnost, osm let se podílela na tvorbě místního zpravodaje jako redaktorka (později šéfredaktorka) i grafička. Od roku 2014 byla členkou kulturního výboru, od roku 2018 je zastupitelkou města Veltrusy a zároveň předsedkyní kulturního výboru. Místostarostkou byla zvolena v říjnu 2022.

Agendy místostarostky:

 • odpadové hospodářství (komunikace se svozovou firmou, reklamace…)
 • agenda kácení dřevin
 • komunikace s veřejností (web, mobilní rozhlas, Facebook)
 • dětská hřiště (provoz, kontrola, revize…)
 • kulturní akce a spolkový život (provoz komunitního centra, grantový systém)
 • úkoly svěřené zastupitelstvem
 • příprava veřejných zakázek malého rozsahu v rámci svěřených agend

Lukáš Kohout - místostarosta (neuvolněný)

Po ukončení studia na obchodní akademii prošel mnoha profesemi. Od vedoucího logistiky přes šéfa nevětšího obchodu s hudebními nástroji až po konzultantské a projektové pozice v ICT firmách. Celou jeho profesní kariérou se prolíná jeden motiv - EFEKTIVITA. Všude, kde působil, pracoval na zlepšení fungování, zvýšení efektivity a zavádění nových technologií. Ve Veltrusích bydlí s rodinou od roku 2005. Osm let působil v kulturním výboru a 4 roky přispíval do Veltruských listů. V roce 2022 získal zastupitelský mandát a následně byl zvolen místostarostou.

Agendy místostarosty:

 • koordinace a řízení technických služeb (TS), vč. odpovědnosti za majetek v užívání TS
 • agenda správy městských nemovitostí
 • pozemková agenda
 • garance provozu a správy veřejného pohřebiště
 • komunikace s veřejností (Facebook, hlášení rozhlasem, web)
 • veřejné osvětlení
 • úkoly svěřené zastupitelstvem
 • příprava veřejných zakázek malého rozsahu v rámci svěřených agend