Starosta a místostarostové

Mgr. Filip Volák - starosta

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geografie-biologie.  Během studií učil na Prvním obnoveném reálném gymnáziu v Praze, v letech 2002-2014 působil jako pedagog na Dvořákově gymnáziu a obchodní akademii, od roku 2007 jako ředitel Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s. V Zastupitelstvu města Veltrusy je od roku 2010, v prvním období zastával funkci předsedy kulturního výboru a vedoucího redakce Veltruských listů. Starostou byl zvolen v listopadu 2014. Je ženatý, má dvě děti a mezi jeho záliby patří např. hudba, příroda, cestování a sport.

mobil: +420 724 181 109
e-mail: starosta@veltrusy.cz

Mgr. Barbora Bělková - místostarostka (uvolněná)

Vystudovala učitelství angličtiny a němčiny, její pracovní aktivity se ale rozptýlily nakonec mezi grafický design a redaktorskou činnost, osm let se podílela na tvorbě místního zpravodaje jako redaktorka (později šéfredaktorka) i grafička. Od roku 2014 byla členkou kulturního výboru, od roku 2018 je zastupitelkou města Veltrusy a zároveň předsedkyní kulturního výboru. Místostarostkou byla zvolena v říjnu 2022.

mobil: +420 724 181 120

Lukáš Kohout - místostarosta (neuvolněný)

Po ukončení studia na obchodní akademii prošel mnoha profesemi. Od vedoucího logistiky přes šéfa nevětšího obchodu s hudebními nástroji až po konzultantské a projektové pozice v ICT firmách. Celou jeho profesní kariérou se prolíná jeden motiv - EFEKTIVITA. Všude, kde působil, pracoval na zlepšení fungování, zvýšení efektivity a zavádění nových technologií. Ve Veltrusích bydlí s rodinou od roku 2005. Osm let působil v kulturním výboru a 4 roky přispíval do Veltruských listů. V roce 2022 získal zastupitelský mandát a následně byl zvolen místostarostou.

mobil: +420 773 794 236
e-mail: lukas.kohout@veltrusy.cz
veřejný kalendář: GOOGLE