Místní knihovna Veltrusy

Kontakt

adresa: Místní knihovna ve Veltrusích, Chotkova 65, 277 46 Veltrusy
e-mailknihovna@veltrusy.cz
webwww.knihovnaveltrusy.webk.cz (online vyhledávání v katalogu)
otevírací doba:

  • úterý 14-19 hodin
  • pátek 14-17 hodin

evidenční číslo knihovny u MK ČR: 4839/2003

Historie

Vzniku veřejné knihovny ve Veltrusích historicky předcházela činnost Čtenářské besedy, která byla založena roku 1881 a svoje působení ukončila patrně s počátkem 1. světové války. Na její činnost navázala v období první republiky Městská knihovna ve Veltrusích, o níž se dochovaly písemné doklady z období přelomu 30. a 40. let 20. stol. Poválečná historie je spjata s osobností dlouholetého knihovníka, místního učitele Františka Stanislava, který knihovnu spravoval od roku 1945 do roku 2002. V roce 2002 sídlila knihovna již v dnešních prostorách a její fond čítal více než 14 000 svazků.

Současnost

Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby dospělým a mládeži. Fond knihovny dosahuje téměř 13 000 svazků, z nichž je 2 000 umístěno ve volném výběru v oddělení pro dospělé a 1 500 ve volném výběru v dětském oddělení. Fond knihovny obsahuje převážně beletrii, ale nechybí ani základní naučná literatura. Součástí fondu je i soubor regionální literatury, který je kromě středočeské oblasti ještě zvláště zaměřen na literaturu týkající se veltruského zámku a parku. Bohatě je ve fondu zastoupeno i dílo Jaroslava Seiferta, který náš kraj ve svém mládí hojně navštěvoval. Pro studenty je k dispozici poměrně obsáhlý soubor doporučené četby. Nabídku knih naše knihovna dvakrát ročně rozšiřuje zápůjčkou ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně.