Memorandum - Koridor D8

Memorandum „Koridor D8 – sdružení obcí a spolků“

Veltrusy se připojily k memorandu, které má zajistit spolupráci a společný postup okolních obcí v oblasti problematických záměrů v blízkém okolí. Obce se spojily především v boji proti nadměrné výstavbě halových, skladových i výrobních areálů u dálnice D8 a komunikace II/608. Oblast působení byla rozšířena obecně na záměry, které mají negativní dopad na životní prostředí či nevratně mění krajinu (např. záměry v areálu chemických výrob, aj.). 

Web: https://koridord8.blogspot.com

Aktuality:

  • Nové webové stránky sdružení obcí a spolků jsou https://koridord8.blogspot.com
  • Na 44. zasedání 30. 5. 2018 starosta Filip Volák informoval o smlouvě o zřízení účtu sdružených prostředků pro Memorandum Koridor D8. Smlouva stanovuje minimální roční příspěvek zúčastněných měst na 15 Kč za občana, tj. pro Veltrusy necelých 31 tisíc Kč na rok 2018. 
  • Zápis z jednání sdružení 29. 5. 2018
  • Na 42. zasedání zastupitelstva 28. 3. 2018 bylo schváleno členství města Veltrusy v memorandu