Cestopisné besedy navázaly povídáním o Venezuele

23. března do veltruské klubovny zavítala Miloslava Havlíčková, ředitelka Regionálního muzea Mělník, která se do Venezuely vypravila s dalšími dvěma kolegy „na vlastní pěst“. 

Tato svérázná dáma a nadšená cestovatelka si stanovila čtyři cíle. Jelikož se zajímá o přírodní národy (vystudovala etnografii), chtěla navštívit indiánská etnika v džungli. Zajímal ji také Salto Ángel, nejvyšší vodopád světa, dále Roraima, jediná masově přístupná stolová hora. Cestu zakončila celá výprava v národním parku, aby zde zregenerovala síly.

Havlíčková si splnila všechny čtyři cíle, přičemž zdůraznila, že je důležité se na cestách chovat skromně a nevyžadovat velké pohodlí. Všechny své průvodce bere automaticky jako své partnery, přestože jim za jejich služby platí. S tímto přístupem měla všude dveře dokořán. 

V indiánské vesnici může cizinec zůstat, jen pokud to dovolí náčelník, a ten se rozhoduje podle daru, který cizinec přináší. Jakmile dar náčelník přijme, mají se u nich členové výpravy jako doma. M. Havlíčková přivezla polohluchému náčelníkovi Chermanovi naslouchadlo (opravené v Kralupech) a výprava tak byla přijata.

Barbora Bělková
 
Cesta lodí na Santo Ángel
Roraima věčně zahalená v mlze