Hlášení pálení

Pokud se chystáte pálit listí a dřevo, měli byste toto nahlásit. Více info níže.

K ohlášení je potřeba vyplnit formulář na stránkách HZS - paleni.izscr.cz.

Zpětně přijde ohlašovateli potvrzení ohlášeného pálení.

Dále by toto mělo být hlášeno i JSDH Veltrusy - telefonicky veliteli jednotky V. Florianovi 721 106 278 a nebo emailem zaslat potvrzení - hasicimestaveltrusy@seznam.cz

V případě , že nebude pálení nahlášeno a někdo ze všímavých spoluobčanů zavolá hasiče a ti vyjedou k místu údajného požáru. Vystavuje se osoba zodpovědná za pálení finančnímu postihu za výjezd všech povolaných jednotek.