Ohlédnutí za happeningem na mostě

V sobotu 11. září 2021 se na Miřejovickém mostě setkali (nejen) veltruští a nelahozeveští již po šesté. Jsme moc rádi, že se po dvou letech tato společná akce opět povedla.

Vzhledem k nedobrému stavu mostu bylo možné po tomto stěžejním symbolu akce jen přecházet, a tak se akce rozdělila na několik dějišť: gró tvořila dvě velká podia - na nelahozeveském a veltruském břehu, ve Veltrusích bylo navíc živo v zahradě U Libuše a část odpoledne i na louce, kde se dětem věnovali dobrovolní hasiči. Hlavní pódia hostila větší hudební tělesa, menší zahradní podium pak nabídlo prostor jednotlivcům v rámci open-micu. Na zahradě se odehrávaly ale i další zajímavé aktivity - divadlo pro děti a tvořivé dílny: linoryt a potisk tašek a pohlednic, tvoření s rodinným centrem Havránek a sladké tvoření s Pralinkou.

Věříme, že si všichni návštěvníci přišli na své - mohli poslouchat kvalitní hudbu, zpívat a tančit, pobavit se s přáteli a sousedy, tvořit a vyrábět, nechat si namalovat obličej, zhlédnout divadlo, občerstvit se, zamlsat, ochutnat pivo z okolních pivovarů, víno a burčák od místních vinařů a mnoho dalších lahůdek… Jsme rádi, že jste přišli a že vás setkání na mostě baví, protože pak baví i nás, organizátory, tuto akci chystat.

Za organizátory si dovolím poděkovat za finanční podporu a spolupráci především oběma městům - Veltrusům a Nelahozevsi. Veltruská část Happeningu proběhla navíc za finanční podpory Středočeského kraje, společnosti Pražská plynárenská, a. s., společnosti UniWel STAVBY, s. r. o. a společnosti COMMATEL-Uher, s. r. o. Všem podporovatelům jménem města Veltrusy velmi děkujeme. Poděkování patří také Povodí Vltavy, s. p. za umožnění konání akce, panu Strejčkovi za propůjčení zahrady restaurace U Libuše i všem, kdo přispěli do kasičky na dobrovolné mýtné. A to největší díky patří členům kulturních výborů obou obcí za odvedenou práci a dobrovolným pomocníkům, bez kterých bychom se neobešli.

Autoři fotografií: Kateřina Kohoutová, Petr Jiskra, Jakub Andrle, Barbora Bělková

Za pořadatele,
Barbora Bělková