Plánované uzavírky silnic kolem Veltrus

Realizace oprav na silnici II/101 ve Veltrusích (ul. Dlouhá) byla z důvodu souběžné uzavírky v Kralupech zamítnuta. Rozhodnutí najdete v příloze aktuality.

Rekonstrukce silnice v ulici Veltruská v Kralupech n/Vlt od 19.04. do 08.05. 2024 od OD Tesco ke křižovatce s II/608

  • Dne 28. března 2024 se na MěÚ sešli zástupci KSÚS a dalších dotčených subjektů, aby definitivně rozhodli o průběhu oprav vybraných krajských komunikací.
  • Kralup nad Vltavou se bezprostředně týká rekonstrukce povrchu vozovky v ulici Veltruská (silnice č. II/101), jež se uskuteční v termínu od 19.04. do 08.05.2024. Délka opravovaného úseku, který bude kompletně uzavřen, začíná cca 100 m od kruhového objezdu u OD Tesco a končí křižovatkou u silnice č. II/608. Objízdná trasa směrem na Veltrusy povede po hlavní komunikaci (silnice č. III/00811) obousměrně na Chvatěruby, dále pak ke kruhovému objezdu u obce Kozomín.
  • Úpravy jízdních řádů autobusové dopravy PID jsou zveřejněny ve zvláštní aktualitě.

Rekonstrukce železničního přejezdu na II/608

  • Ještě před začátkem výše zmíněné akce proběhnou rekonstrukční práce na železničním přejezdu P2469 (silnice č.II /608), který se nachází mezi Veltrusy a nájezdem na dálnici D8 u Úžic. Komunikace bude v inkriminovaném místě zcela neprůjezdná, a to od 11.04. do 18.04. 2024.
  • Úpravy jízdních řádů autobusové dopravy PID jsou zveřejněny ve zvláštní aktualitě.