Platby poplatků

Upozorňujeme občany Veltrus na blížící se termín splatnosti poplatků za odpady a za psy. Níže najdete stručný přehled a termíny.

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu

 • 800 Kč na občana (včetně dětí do 4 let věku), poplatek platí i majitel nemovitosti, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba
 • splatnost do 31. 3. 2023

Poplatek za biopopelnici k domu

 • 1.330 Kč za popelnici / rok
 • splatnost do 22. 3. 2023

Poplatek za psa

 • za prvního psa 250 Kč
 • za 2. a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
 • držitel psa starší 65 let – za prvního psa 200 Kč
 • držitel psa starší 65 let – za 2. a dalšího psa 250 Kč
 • splatnost do 31. 3. 2023

Úhrada poplatků

 • přes platební portál: https://platby-sc.cz/organizace/melnik/veltrusy/mesto-veltrusy (můžete platit kartou, google/apple pay nebo bankovním převodem)
 • známky vám budou po zaplacení poplatku doručeny do poštovní schránky, případně je lze vyzvednout osobně v podatelně MěÚ
 • platby lze také uskutečnit v hotovosti v podatelně MěÚ