Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy

Město zve na 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy ve středu 25. 1. 2023 od 18.30 hodin do hasičského domu (Seifertova 488). Zasedání se bude streamovat přes YouTube.

<--break->

Program

 1. Úvod, schválení programu
 2. Jmenování ověřovatelů
 3. Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
  1. Grantový program města Veltrusy na rok 2023
  2. Záměr pronájmu hřbitovního domku
  3. Darovací smlouva „Protipovodňová ochrana města Veltrusy“ (Povodí Vltavy, s. p.)
  4. Darovací smlouva (AVES, z. s.)
  5. Schválení smlouvy o právu provést stavbu na pozemku č. 1065/8 (trvalý zábor)
  6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, parc. č. 1065/1 (ČEZ Distribuce, a. s.)
  7. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
 4. Veřejné zakázky
  1. Připravované projekty a veřejné zakázky
 5. Informace
  1. Vedení obce (a případní hosté)
   1. Aktuální opravy a projekty
   2. Otevření komunitního centra
   3. Organizace „Happeningu na starém mostě“ – žádost o projednání
   4. Umístění stanice měření kvality ovzduší
   5. Různé
  2. Výborů a komisí
  3. Zastupitelů
 6. Diskuze
 7. Závěr