Přednáška o Arnoštu Chotkovi

V pondělí 13. března 2017 si mohli veltruští vyslechnout přednášku "Arnošt hrabě Chotek - voják, šlechtic, dvořan", která byla připomenutím této významné osobnosti při příležitosti 90. výročí od jeho úmrtí. Přednáška se konala přímo v den nedožitých narozenin Arnošta Chotka.

Arnošt hrabě Chotek byl předposledním majitelem veltruského zámku (1844 – 1927). Tuto pozoruhodnou osobnost připomněla jednak malá výstava na zámku, jednak přednáška, konaná v den jeho narozenin 13. března ve společenské místnosti veltruské sokolovny. Posluchači měli možnost seznámit se s životem této zajímavé osobnosti, která během svého dlouhého života stihla projít několika životními drahami. Hrabě Arnošt začínal jako voják, bojovým křtem prošel roku 1866 v bitvě u Hradce Králové. Jako důstojník jezdectva působil i v následujících desetiletích. Později se stal dvořanem a jako hofmistr habsburské arcivévodkyně Alžběty procestoval celou Evropu včetně Španělska. Po odchodu na penzi v hodnosti generála očekával, že prožije klidné stáří ve Vídni. Ale nestalo se tak – kvůli nedostatku jiných dědiců získal roku 1911 po smrti svého staršího bratra veltruské panství a začal je spravovat jako řádný hospodář. Na Veltrusích prožil první světovou válku, přivítal tu vznik republiky a roku 1927 na našem zámku i zemřel. Veltrusy po něm zdědil prasynovec Cary Chotek z velkobřezenské větve.

Jakub Jukl
foto: Jakub Andrle