Sběrné místo přechází na letní provoz

Od dubna přechází sběrné místo na letní provoz a až do listopadu bude otevřeno 2x týdně, a to každé úterý od 15 do 18 hodin a sobotu od 8 do 12 hodin.

Sběrné místo slouží pouze k odkládání

  • objemného domovního směsného komunálního odpadu, který se nevejde do černých nádob na SKO. To se týká zejména nábytku.
  • kompostovatelného bioodpadu či větví z vašich stromů a keřů.
  • elektrických spotřebičů všech velikostí, svítidel i světelných zdrojů (žárovky, zářivky atp.), které ve vašich domácnostech dosloužily, pokud jste tedy nevyužili zpětného odběru, který je každý prodejce povinen vám zdarma poskytnout. To se děje v rámci systémů kolektivních správců ASEKOL, ElektroWin a EkoLamp.
  • separovaného odpadu. Najdete zde velké množství nádob na veškeré jeho druhy (krom výše uvedeného je to plast, papír, kov, tetrapak, jedlé oleje a oblečení)
  • vybraných druhů nebezpečného odpadu (zbytky barev, ředidel, autobaterie atp.).

Sběrné místo rozhodně neslouží k odkládání

  • stavebního odpadu! A to nejen stavební suti, ale i oken, zárubní, trámů, částí krovů atp. Město Veltrusy neprovozuje sběrný dvůr, ale pouze místo pro odložení směsného komunálního odpadu, a to pouze pro občany s uhrazeným poplatkem za svoz a likvidaci komunálního odpadu v našem městě. Podle odpadového zákona č. 185/2001 Sb. nemají obce povinnost zajistit místa pro odložení stavebních odpadů a nemusí je ani likvidovat. Pro jejich likvidaci můžete použít např. Recyklační středisko Úžice nebo skládku FCC na Uhách.
  • pneumatik! Na ty se vztahuje povinnost zpětného odběru a ten je zajišťován kolektivním systémem ELTMA, v rámci kterého lze pneumatiky odevzdat v jakémkoliv smluvním místě zpětného odběru - většinou pneuservisu či autoservisu. Pro veltruské občany jsou nejbližšími místy zpětného odběru Vojkovice (Autoopravna Petr Peiger) a Kralupy nad Vltavou (Pneucentrum, Contritrade Services).
  • zvláště nebezpečného odpadu (eternit, azbest,..)

V neposlední řadě sběrné místo v žádném případě neslouží k odkládání odpadu vzniklého podnikatelskou činností!