V úterý 6. září se besedovalo o ohroženém páchníkovi hnědém

Besedovat do veltruské klubovny nad sokolovnou přijel přední český entomolog Radek Hejda z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Páchník patří do skupiny tzv. saprolyxického hmyzu. Živí se trouchnivějícím dřevem a mízou listnatých stromů, jejichž dutiny mu slouží jako obydlí. Je kriticky ohrožen – na jedné straně mu vadí přílišná snaha o „uklizený les“, nedostatek vývratů, pařezů či padlých stromů, na straně druhé naopak nadměrné zarůstání a tma. Páchníka tak najdeme převážně v oborách, alejích či okolo hrází rybníků. Veltruské aleje (ulice Maršála Rybalka a v parku) patří mezi nejcennější lokality jeho výskytu, které je tím pádem potřeba chránit.

Při kácení starých alejí bychom se měli vyhnout plošné obměně. Řešením je ořez stromů, případně seříznutí na „torzo“ (z bezpečnostních důvodů). V nejhorším případě je důležité alespoň nefrézovat pařezy. Obnovování alejí by mělo probíhat postupně.

Pro zajištění přežití (nejen) páchníka byla vytvořena síť evropsky významných lokalit (EVL), které jsou součástí sítě NATURA 2000. Mezi ně patří i veltruský park. V současné době existuje 1112 EVL, z toho pro páchníka jich bylo vyhlášeno 56 (ve Veltrusích platí zároveň pro roháče). Roháč je o něco méně ohrožený, protože mu pro přežití postačí pařezy. Jeho larvy se živí trouchnivějícími kořeny a podzemní částí kmene.

text: Jakub Andrle
foto: Lubomír Doubek
foto: Lubomír Doubek
entomolog Radek Hejda