Vyhlášení zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

V příloze naleznete důležité informace týkající se zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do Mateřské školy Veltrusy.

Zápis do Mateřské školy Veltrusy, okres Mělník bude v letošním roce probíhat dvoufázově:

 1. elektronický předzápis spojený s vyplněním potřebné dokumentace
 2. samotný zápis spojený s odevzdáním potřebné dokumentace 10.5.2023 od 13:00 do 17:00 hodin na třídě Berušek.

Jak na to?

 1. Vyplňte Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v elektronické podobě na webové stránce: ezapis.cz
  Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání se po uložení automaticky odešle škole (po jejím odesláním Vám do e-mailové schránky přijde aktivační přístup do aplikace LYFLE, kde budete moci sledovat stav a změny své přihlášky)
 2. Vyplňte evidenční list dítěte, potvrzení dětského lékaře – toto potvrzení nemusí dokládat děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné tzn. děti, které ke dni 31.8.2023 dovrší 5 let.
 3. Přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte.
 4. Dokumenty zkompletujte (žádost vyplněnou v elektronické podobě si vytiskněte, přidejte vyplněné potvrzení dětského lékaře, evidenční list dítěte, kopii OP a rodného listu dítěte)
 5. Vyberte si způsob doručení dokumentů do MŠ:
  • osobně do mateřské školy v termínu řádného zápisu 10. 5. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin
  • e-mailem s elektronickým podpisem na e-mail : reditelka@skolkaveltrusy.cz 
  • poštou nejdéle do 9. 5. 2023 na adresu: U Školy 567 Veltrusy 277 46
  • datovou schránkou- ID schránky MŠ: a5vk3vc

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vydá ředitelka školy do 30 dní od ukončení zápisu. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy, úřední desce města veltrusy a zaslány doporučenou poštou na adresu zákonných zástupců.

Více informací (kritéria a dokumenty ke stažení) naleznete na webových stránkách MŠ

Kateřina Jeníková
ředitelka MŠ Veltrusy